Tko vjeruje da je sretan, on je doista sretan.


tko-vjeruje-da-sretan-on-doista-sretan
jovan dučićtkovjerujedasretanondoistasretantko vjerujevjeruje dada jeje sretanon jeje doistadoista sretantko vjeruje davjeruje da jeda je sretanon je doistaje doista sretantko vjeruje da jevjeruje da je sretanon je doista sretantko vjeruje da je sretan

Drage dame sretan vam 8 Mart!
drage-dame-sretan-vam-8-mart