Što žalost više raskopa vaše biće, to u njega može više radosti stati.


to-alost-vie-raskopa-vae-bie-to-u-njega-moe-vie-radosti-stati
halil džubranŠtožalostvieraskopavaebićetonjegamožeradostistatiŠto žalostžalost viševiše raskoparaskopa vaševaše bićeu njeganjega možemože viševiše radostiradosti statiŠto žalost višežalost više raskopaviše raskopa vašeraskopa vaše bićeu njega moženjega može višemože više radostiviše radosti statiŠto žalost više raskopažalost više raskopa vaševiše raskopa vaše bićeu njega može višenjega može više radostimože više radosti statiŠto žalost više raskopa vašežalost više raskopa vaše bićeu njega može više radostinjega može više radosti stati

Što više peska iscuri iz sata našeg života, jasnije možemo videti kroz njega. -Nikolo Makijaveli
to-vie-peska-iscuri-iz-sata-naeg-ivota-jasnije-moemo-videti-kroz-njega
Što više upoznajem ljude, više volim svog psa!
to-vie-upoznajem-ljude-vie-volim-svog-psa
Što više ljubimo i darujemo se, to više naš život zadobiva smisao i vrijednost. -Herman Hese
to-vie-ljubimo-i-darujemo-se-to-vie-na-ivot-zadobiva-smisao-i-vrijednost
Hiljadu nečijih srećnih časaka biće kao ovaj, ali ovaj nikada više. Hiljadu tuđih ljubavi biće kao ova, ali ova nikad više. Nikada: jedina konačnost. -Meša Selimović
hiljadu-neijih-srenih-asaka-bie-kao-ovaj-ali-ovaj-nikada-vie-hiljadu-ih-ljubavi-bie-kao-ova-ali-ova-nikad-vie-nikada-jedina-konanost