Što bi dao da si na mom mestu, da te mrze a da ti se dive?


to-bi-dao-da-na-mom-mestu-da-te-mrze-a-da-ti-se-dive
duško ttrifunovićŠtobidaodanamommestutemrzetisediveŠto bibi daodao dada sisi nana mommom mestuda tete mrzeda titi sese diveŠto bi daobi dao dadao da sida si nasi na momna mom mestuda te mrzemrze a daa da tida ti seti se diveŠto bi dao dabi dao da sidao da si nada si na momsi na mom mestute mrze a damrze a da tia da ti seda ti se diveŠto bi dao da sibi dao da si nadao da si na momda si na mom mestuda te mrze a date mrze a da timrze a da ti sea da ti se dive

Mnogi se dive, malo njih zna. -Hipokrat
mnogi-se-dive-malo-njih-zna
Napoleonu se najviše dive Englezi. To je prirodno – oni su ga pobedili. -Šarl de Gol
napoleonu-se-najvie-dive-englezi-to-prirodno-oni-su-ga-pobedili
Ljubavnici ne smeju da se razilaze, a da se jedno drugom ne dive, a da oboje nisu podjednako i pobeđeni i pobednici. -Herman Hese
ljubavnici-ne-smeju-da-se-razilaze-a-da-se-jedno-drugom-ne-dive-a-da-oboje-nisu-podjednako-i-pobeeni-i-pobednici
Konačno, ne dive se svi istim stvarima i ne vole ih. (Svako ima svoje mišljenje i svoj ukus). -Latinske poslovice
konano-ne-dive-se-svi-istim-stvarima-i-ne-vole-ih-svako-ima-svoje-miljenje-i-svoj-ukus