Što bi gore sad je dolje, a što bi dolje sad je gore.


to-bi-gore-sad-dolje-a-to-bi-dolje-sad-gore
bosanske posloviceŠtobigoresaddoljetodoljegoreŠto bibi goregore sadsad jeje dolješto bibi doljedolje sadsad jeje goreŠto bi gorebi gore sadgore sad jesad je doljea što bišto bi doljebi dolje saddolje sad jesad je goreŠto bi gore sadbi gore sad jegore sad je doljea što bi dolješto bi dolje sadbi dolje sad jedolje sad je goreŠto bi gore sad jebi gore sad je doljea što bi dolje sadšto bi dolje sad jebi dolje sad je gore

Jednom kada probaš leteti, hodaćeš zemljom sa očima okrenutim ka nebu, zato što si gore bio i zato što se gore želiš vratiti. -Leonardo Da Vinči
jednom-kada-proba-leteti-hodae-zemljom-oima-okrenutim-ka-nebu-zato-to-gore-bio-i-zato-to-se-gore-eli-vratiti