Å to bi rekao Bukovski… Kada malo bolje razmislim (mada ni to nije neophodno) Jebite se! :) (neka izvinu deca ispod 18)


to-bi-rekao-bukovski-kada-malo-bolje-razmislim-mada-to-nije-neophodno-jebite-se-neka-izvinu-deca-ispod-18
Å tobirekaobukovski…kadamaloboljerazmislimmadatonijeneophodnojebitesenekaizvinudecaispod18Å to bibi rekaorekao bukovski…bukovski… kadakada malomalo boljebolje razmislimrazmislim (mada(mada ninije neophodno)neophodno) jebitejebite se) (neka(neka izvinuizvinu decadeca ispodispod 18)Å to bi rekaobi rekao bukovski…rekao bukovski… kadabukovski… kada malokada malo boljemalo bolje razmislimbolje razmislim (madarazmislim (mada nini to nijenije neophodno) jebiteneophodno) jebite se) (neka izvinu(neka izvinu decaizvinu deca ispoddeca ispod 18)Å to bi rekao bukovski…bi rekao bukovski… kadarekao bukovski… kada malobukovski… kada malo boljekada malo bolje razmislimmalo bolje razmislim (madabolje razmislim (mada ni(mada ni to nijeni to nije neophodno)nije neophodno) jebite se) (neka izvinu deca(neka izvinu deca ispodizvinu deca ispod 18)Å to bi rekao bukovski… kadabi rekao bukovski… kada malorekao bukovski… kada malo boljebukovski… kada malo bolje razmislimkada malo bolje razmislim (madamalo bolje razmislim (mada nirazmislim (mada ni to nije(mada ni to nije neophodno)ni to nije neophodno) jebite) (neka izvinu deca ispod(neka izvinu deca ispod 18)

Što bi rekao Bukovski… Kada malo bolje razmislim (mada ni to nije neophodno) Jebite se! :) (neka izvinu deca ispod 18)Zločini protiv dece za mene su najgnusniji zločini. To bi, za mene, bio razlog za smrtnu kaznu jer deca su nevina i neophodno im je vođstvo odraslog društva.Šta je na televiziji večeras ? Ništa. Svejedno, gledajmo je. Jer to je ipak bolje od gledanja jedno u drugo, bolje od razmišljanja o tome. Televizija drži više loših parova zajedno nego što to čine deca ili crkva.Kada ljudi odu od tebe, pusti ih neka idu. Tvoja sudbina nikada nije vezana za nekoga ko te napusti. I to ne znači da je ta osoba loša, nego da je njena uloga ...Kada se setim kako smo krali kao deca, zamalo ministri da postanemo :)Neki misle da nije imao srca, slučajno znam da ga je imao, mada moram priznati da mu to nije bio najkarakterističniji organ. Ipak, ne zameram što ga nije preterano forsirao.