Što bi rekla stara rimska poslovica, ne veruj Dancima ni kad darove nose.


to-bi-rekla-stara-rimska-poslovica-ne-veruj-dancima-kad-darove-nose
duško koraćŠtobireklastararimskaposlovicaneverujdancimakaddarovenoseŠto bibi reklarekla starastara rimskarimska poslovicane verujveruj dancimadancima nini kadkad darovedarove noseŠto bi reklabi rekla stararekla stara rimskastara rimska poslovicane veruj dancimaveruj dancima nidancima ni kadni kad darovekad darove noseŠto bi rekla starabi rekla stara rimskarekla stara rimska poslovicane veruj dancima niveruj dancima ni kaddancima ni kad daroveni kad darove noseŠto bi rekla stara rimskabi rekla stara rimska poslovicane veruj dancima ni kadveruj dancima ni kad darovedancima ni kad darove nose

Kao što kaže stara poslovica, pero drže tri prsta, ali radi čitavo tijelo. I boli. -Umberto Eko
kao-to-kae-stara-poslovica-pero-dre-tri-prsta-ali-radi-itavo-tijelo-i-boli
Nase prijateljstvo se raspalo u komadice. Samo sam ti rekla par reci ti si pustila par suza i rekla mi ,,Zbogom Zauvek’,, Nisam znala da ce dotle doci. ...
nase-prijateljstvo-se-raspalo-u-komadice-samo-sam-ti-rekla-reci-ti-pustila-suza-i-rekla-mi-zbogom-zauvek-nisam-znala-da-dotle-doci
Sećam se kad sam ti umesto: ‘Volim te’, rekla: ‘Slobodno idi’. Žao mi je, ali nisam se htela boriti za nekoga kome je odlazak uvek ...
seam-se-kad-sam-ti-umesto-volim-te-rekla-slobodno-idi-ao-mi-ali-nisam-se-htela-boriti-za-nekoga-kome-odlazak-uvek