Što bi valjalo da volovi ricu, to jarmovi škripe.


to-bi-valjalo-da-volovi-ricu-to-jarmovi-kripe
hrvatske posloviceŠtobivaljalodavoloviricutojarmovikripeŠto bibi valjalovaljalo dada volovivolovi ricujarmovi škripeŠto bi valjalobi valjalo davaljalo da volovida volovi ricuŠto bi valjalo dabi valjalo da volovivaljalo da volovi ricuŠto bi valjalo da volovibi valjalo da volovi ricu

Ono što nas najneposrednije usrećuje je vedrina uma. Ova osobina je sama sebi nagrada. Zato bi razvijanje vedrine u sebi valjalo staviti ispred svih težnji! -Artur Šopenhauer
ono-to-nas-najneposrednije-usreuje-vedrina-uma-ova-osobina-sama-sebi-nagrada-zato-bi-razvijanje-vedrine-u-sebi-valjalo-staviti-ispred-svih-tenji