Što je dikla navikla, ko neva je obikla.


to-dikla-navikla-ko-neva-obikla
hrvatske posloviceŠtodiklanaviklakonevaobiklaŠto jeje dikladikla naviklako nevaneva jeje obiklaŠto je diklaje dikla naviklako neva jeneva je obiklaŠto je dikla naviklako neva je obikla

Usta koja su navikla jesti i ruka koja je navikla ubijati nikad se ne smire. -Indijska poslovica
usta-koja-su-navikla-jesti-i-ruka-koja-navikla-ubijati-nikad-se-ne-smire