Što žena više vrišti noću, to manje galami danju


to-ena-vie-vriti-nou-to-manje-galami-danju
ŠtoženavievritinoćutomanjegalamidanjuŠto ženažena viševiše vrištivrišti noćumanje galamigalami danjuŠto žena višežena više vrištiviše vrišti noćumanje galami danjuŠto žena više vrištižena više vrišti noćuŠto žena više vrišti noću

Napolju onaj period godine kad je danju pretoplo a noću ledeno, ne znaš da li da uplatiš za more ili okitiš jelku :)
napolju-onaj-period-godine-kad-danju-pretoplo-a-nou-ledeno-ne-zna-da-li-da-uplati-za-more-ili-okiti-jelku