Što hasni otcu otcem biti, ako majka sve prebiti.


to-hasni-otcu-otcem-biti-ako-majka-sve-prebiti
hrvatske posloviceŠtohasniotcuotcembitiakomajkasveprebitiŠto hasnihasni otcuotcu otcemotcem bitiako majkamajka svesve prebitiŠto hasni otcuhasni otcu otcemotcu otcem bitiako majka svemajka sve prebitiŠto hasni otcu otcemhasni otcu otcem bitiako majka sve prebitiŠto hasni otcu otcem biti

Siromaštvo je majka kriminala, a blagostanje majka nemorala. -Aristotel
siromatvo-majka-kriminala-a-blagostanje-majka-nemorala
Što je više pazio šta će uraditi, sve se teže rešavao da uopšte nešto uradi, i sve je manje i radio. -Ivo Andric
to-vie-pazio-e-uraditi-sve-se-tee-reavao-da-uopte-neto-uradi-i-sve-manje-i-radio