Šta je to kalorija? To je malo bezobrazno đubre koje se preko noći uvuče u tvoj orman pa ti skupi svu tvoju garderobu za nekoliko brojeva!


to-kalorija-to-malo-bezobrazno-ubre-koje-se-preko-noi-uvue-u-tvoj-orman-pa-ti-skupi-svu-tvoju-garderobu-za-nekoliko-brojeva
Štatokalorijatomalobezobraznođubrekojeseprekonoćiuvučetvojormanpatiskupisvutvojugarderobuzanekolikobrojevaje malomalo bezobraznobezobrazno đubređubre kojekoje sese prekopreko noćinoći uvučeuvuče uu tvojorman papa titi skupiskupi svusvu tvojutvoju garderobugarderobu zaza nekolikonekoliko brojevaje to kalorijaje malo bezobraznomalo bezobrazno đubrebezobrazno đubre kojeđubre koje sekoje se prekose preko noćipreko noći uvučenoći uvuče uuvuče u tvoju tvoj ormantvoj orman paorman pa tipa ti skupiti skupi svuskupi svu tvojusvu tvoju garderobutvoju garderobu zagarderobu za nekolikoza nekoliko brojevaŠta je to kalorijaje malo bezobrazno đubremalo bezobrazno đubre kojebezobrazno đubre koje seđubre koje se prekokoje se preko noćise preko noći uvučepreko noći uvuče unoći uvuče u tvojuvuče u tvoj ormanu tvoj orman patvoj orman pa tiorman pa ti skupipa ti skupi svuti skupi svu tvojuskupi svu tvoju garderobusvu tvoju garderobu zatvoju garderobu za nekolikogarderobu za nekoliko brojevaje malo bezobrazno đubre kojemalo bezobrazno đubre koje sebezobrazno đubre koje se prekođubre koje se preko noćikoje se preko noći uvučese preko noći uvuče upreko noći uvuče u tvojnoći uvuče u tvoj ormanuvuče u tvoj orman pau tvoj orman pa titvoj orman pa ti skupiorman pa ti skupi svupa ti skupi svu tvojuti skupi svu tvoju garderobuskupi svu tvoju garderobu zasvu tvoju garderobu za nekolikotvoju garderobu za nekoliko brojeva

Malo treba da se skupi veliko bogatstvo, ali mnogo da se skupi malo. -Francuske poslovice
malo-treba-da-se-skupi-veliko-bogatstvo-ali-mnogo-da-se-skupi-malo
Ako se za tvoj plen ne bori bar jos nekoliko zveri, ne vredi ga ni loviti! ;)
ako-se-za-tvoj-plen-ne-bori-bar-jos-nekoliko-zveri-ne-vredi-ga-loviti
Do pete godine dete je tvoj gospodar, do desete tvoj sluga, od desete do petnaeste tvoj saveznik, a zatim postaje tvoj prijatelj ili neprijatelj. -Nemačka poslovica
do-pete-godine-dete-tvoj-gospodar-do-desete-tvoj-sluga-od-desete-do-petnaeste-tvoj-saveznik-a-zatim-postaje-tvoj-prijatelj-ili-neprijatelj
Ono što gradiš godinama, može biti unišreno preko noći, gradi uprkos tome. -Majka Tereza
ono-to-gradi-godinama-moe-biti-unireno-preko-noi-gradi-uprkos-tome
Postati zvezda preko noći može biti opasno za mentalno zdravlje. Da, to je upropastilo mnoge ljude. -Klint Istvud
postati-zvezda-preko-noi-moe-biti-opasno-za-mentalno-zdravlje-da-to-upropastilo-mnoge-ljude