Što manje čitam ostaje mi više vremena da kritikujem pročitano.


to-manje-itam-ostaje-mi-vie-vremena-da-kritikujem-proitano
petar lazićŠtomanječitamostajemivievremenadakritikujempročitanoŠto manjemanje čitamčitam ostajeostaje mimi viševiše vremenavremena dada kritikujemkritikujem pročitanoŠto manje čitammanje čitam ostaječitam ostaje miostaje mi višemi više vremenaviše vremena davremena da kritikujemda kritikujem pročitanoŠto manje čitam ostajemanje čitam ostaje mičitam ostaje mi višeostaje mi više vremenami više vremena daviše vremena da kritikujemvremena da kritikujem pročitanoŠto manje čitam ostaje mimanje čitam ostaje mi višečitam ostaje mi više vremenaostaje mi više vremena dami više vremena da kritikujemviše vremena da kritikujem pročitano

Što žena više vrišti noću, to manje galami danju
to-ena-vie-vriti-nou-to-manje-galami-danju