Što manje ljudi znaju o lošim delima drugih ljudi, samim tim su strožiji prema sebi.


to-manje-ljudi-znaju-o-loim-delima-drugih-ljudi-samim-tim-su-stroiji-prema-sebi
lav nikolajevič tolstojŠtomanjeljudiznajuloimdelimadrugihljudisamimtimsustrožijipremasebiŠto manjemanje ljudiljudi znajuznaju oo lošimlošim delimadelima drugihdrugih ljudisamim timtim susu strožijistrožiji premaprema sebiŠto manje ljudimanje ljudi znajuljudi znaju oznaju o lošimo lošim delimalošim delima drugihdelima drugih ljudisamim tim sutim su strožijisu strožiji premastrožiji prema sebiŠto manje ljudi znajumanje ljudi znaju oljudi znaju o lošimznaju o lošim delimao lošim delima drugihlošim delima drugih ljudisamim tim su strožijitim su strožiji premasu strožiji prema sebiŠto manje ljudi znaju omanje ljudi znaju o lošimljudi znaju o lošim delimaznaju o lošim delima drugiho lošim delima drugih ljudisamim tim su strožiji prematim su strožiji prema sebi

Onaj ko je dobar u lošim delima, dobar je i u dobrim delima.Nikad ne razmišljam o sebi kao o ikoni. Ono što je u glavama drugih ljudi, nije u mojoj. Ja samo radim svoj posao.Nikada u istoriji ljudskih sukoba nije tako mnogo ljudi dugovalo prema tako malo ljudi.Što uži vidik, to veći nemir. Što širi vidik, to manji nemir. Najširi vidik, božanski mir. Što uži vidik, to veća cena sebi. Što širi vidik, to manja cena sebi. Najširi vidik, najmanja cena sebi. Kad bi ohola žaba iz bunara stala pokraj okeana, izgubila bi svoju oholost.Mladost je čista već samim tim što je mladost.Postoje samo dvije vrste privlačnih ljudi, jedni koji znaju apsolutno sve i drugi koji ne znaju apsolutno ništa.