Što manje napora i bićeš sve brži i jači.


to-manje-napora-i-bie-sve-bri-i-jai
brus liŠtomanjenaporabićesvebržijačiŠto manjemanje naporanapora ii bićešbićeš svesve bržibrži ii jačiŠto manje naporamanje napora inapora i bićeši bićeš svebićeš sve bržisve brži ibrži i jačiŠto manje napora imanje napora i bićešnapora i bićeš svei bićeš sve bržibićeš sve brži isve brži i jačiŠto manje napora i bićešmanje napora i bićeš svenapora i bićeš sve bržii bićeš sve brži ibićeš sve brži i jači

Širenje civilizacije se može uporediti sa širenjem vatre. Prvo je to tiha iskra, a onda podrhtavajući plamen, a onda moćni požar koji postaje sve jači i brži. -Nikola Tesla
irenje-civilizacije-se-moe-uporediti-irenjem-vatre-prvo-to-tiha-iskra-a-onda-podrhtavajui-plamen-a-onda-mo-poar-koji-postaje-sve-jai-i-bri
Što čovek postaje jači to biva sve usamljeniji, to je čista matematika. -Čarls Bukovski
to-ovek-postaje-jai-to-biva-sve-usamljeniji-to-ista-matematika
Što je više pazio šta će uraditi, sve se teže rešavao da uopšte nešto uradi, i sve je manje i radio. -Ivo Andric
to-vie-pazio-e-uraditi-sve-se-tee-reavao-da-uopte-neto-uradi-i-sve-manje-i-radio