Što manje napora i bićeš sve brži i jači.


to-manje-napora-i-bie-sve-bri-i-jai
brus liŠtomanjenaporabićesvebržijačiŠto manjemanje naporanapora ii bićešbićeš svesve bržibrži ii jačiŠto manje naporamanje napora inapora i bićeši bićeš svebićeš sve bržisve brži ibrži i jačiŠto manje napora imanje napora i bićešnapora i bićeš svei bićeš sve bržibićeš sve brži isve brži i jačiŠto manje napora i bićešmanje napora i bićeš svenapora i bićeš sve bržii bićeš sve brži ibićeš sve brži i jači

Širenje civilizacije se može uporediti sa širenjem vatre. Prvo je to tiha iskra, a onda podrhtavajući plamen, a onda moćni požar koji postaje sve jači i brži.Što čovek postaje jači to biva sve usamljeniji, to je čista matematika.Nemojte čekati dok sve ne bude baš kako treba. Nikada neće biti savršeno. Uvek će biti izazova, prepreka i nesavršenih uslova. Pa šta. Počnite sada. Sa svakim korakom koji napravite bićete sve jači i jači, sve stručniji, sve samopouzdaniji, i sve uspešniji.Što je više pazio šta će uraditi, sve se teže rešavao da uopšte nešto uradi, i sve je manje i radio.Što si manje verovao u život, to si manje mogao izgubiti.Što sam bivao stariji, sve manje su me ispunjavala sitna zadovoljstva koja mi je život pružao i sve jasnije sam shvatao gde treba tražiti prave izvore radosti i smisla. Naučio sam da biti voljen ne znači ništa, a da je voleti sve, da je sposobnost da osećamo ono što daje lepotu i vrednost našem postojanju.