Što si manje verovao u život, to si manje mogao izgubiti.


to-manje-verovao-u-ivot-to-manje-mogao-izgubiti
Čarls bukovskiŠtomanjeverovaoživottomogaoizgubitiŠto sisi manjemanje verovaoverovao uu životsi manjemanje mogaomogao izgubitiŠto si manjesi manje verovaomanje verovao uverovao u životsi manje mogaomanje mogao izgubitiŠto si manje verovaosi manje verovao umanje verovao u životsi manje mogao izgubitiŠto si manje verovao usi manje verovao u život