Što si manje verovao u život, to si manje mogao izgubiti.


to-manje-verovao-u-ivot-to-manje-mogao-izgubiti
Čarls bukovskiŠtomanjeverovaoživottomogaoizgubitiŠto sisi manjemanje verovaoverovao uu životsi manjemanje mogaomogao izgubitiŠto si manjesi manje verovaomanje verovao uverovao u životsi manje mogaomanje mogao izgubitiŠto si manje verovaosi manje verovao umanje verovao u životsi manje mogao izgubitiŠto si manje verovao usi manje verovao u život

Što više slasti, to je manje slatko; što više gorčine, to je manje gorko.Nije se udala, udali su je. Nekoliko dana prije moga dolaska. Da sam manje spavao, da sam i noću putovao, da je bilo manje umora, da su bile manje ravnice i niža brda koja je trebalo pregaziti, došao bih na vrijeme, ona se ne bi udala, a ja možda ne bih otišao iz sela.Što više sudimo, to manje volimo.Što manje ženu volimo, to joj se više sviđamo.Što se neko više zaklinje, to mu manje treba verovati.Što manje napora i bićeš sve brži i jači.