Što je neka stvar savršenija to je podložnija dobrom ili lošem ophođenju.


to-neka-stvar-savrenija-to-podlonija-dobrom-ili-loem-ophoenju
dante aligieriŠtonekastvarsavrenijatopodložnijadobromililoemophođenjuŠto jeje nekaneka stvarstvar savršenijaje podložnijapodložnija dobromdobrom iliili lošemlošem ophođenjuŠto je nekaje neka stvarneka stvar savršenijasavršenija to jeje podložnija dobrompodložnija dobrom ilidobrom ili lošemili lošem ophođenjuŠto je neka stvarje neka stvar savršenijastvar savršenija to jesavršenija to je podložnijaje podložnija dobrom ilipodložnija dobrom ili lošemdobrom ili lošem ophođenjuŠto je neka stvar savršenijaneka stvar savršenija to jestvar savršenija to je podložnijasavršenija to je podložnija dobromje podložnija dobrom ili lošempodložnija dobrom ili lošem ophođenju

Što bi rekao Bukovski… Kada malo bolje razmislim (mada ni to nije neophodno) Jebite se! :) (neka izvinu deca ispod 18)
to-bi-rekao-bukovski-kada-malo-bolje-razmislim-mada-to-nije-neophodno-jebite-se-neka-izvinu-deca-ispod-18
Moj je predlog ili savet jako jednostavan: neka vam srce bude iskreno. -Dalaj Lama
moj-predlog-ili-savet-jako-jednostavan-neka-vam-srce-bude-iskreno