Što nije dobro za košnicu, ne može biti dobro ni za pčele.


to-nije-dobro-za-konicu-ne-moe-biti-dobro-za-pele
marko aurelijeŠtonijedobrozakonicunemožebitipčeleŠto nijenije dobrodobro zaza košnicune možemože bitibiti dobrodobro nini zaza pčeleŠto nije dobronije dobro zadobro za košnicune može bitimože biti dobrobiti dobro nidobro ni zani za pčeleŠto nije dobro zanije dobro za košnicune može biti dobromože biti dobro nibiti dobro ni zadobro ni za pčeleŠto nije dobro za košnicune može biti dobro nimože biti dobro ni zabiti dobro ni za pčele

Bilo bi dobro da nije loše, ali zato je dobro što nije gore. -Simo Popović
bilo-bi-dobro-da-nije-loe-ali-zato-dobro-to-nije-gore
Svaki čovjek može imati dobro raspoloženje kada je dobro odjeven. -Čarls Dikens
svaki-ovjek-moe-imati-dobro-raspoloenje-kada-dobro-odjeven
Slobodno novinarstvo može biti dobro ili loše, ali sigurno, bez slobode, novinarstvo ne može biti ništa drugo osim loše. -Alber Kami
slobodno-novinarstvo-moe-biti-dobro-ili-loe-ali-sigurno-bez-slobode-novinarstvo-ne-moe-biti-drugo-osim-loe