Što je čovek duže mrtav spremniji smo da izvrnemo njegove dobre i loše strane; nemogućnost da uzvrati, ohrabruje naše sudove.


to-ovek-e-mrtav-spremniji-smo-da-izvrnemo-njegove-dobre-i-loe-strane-nemogunost-da-uzvrati-ohrabruje-nae-sudove
Čarls bukovskiŠtočovekdužemrtavspremnijismodaizvrnemonjegovedobreloestranenemogućnostuzvratiohrabrujenaesudoveŠto jeje čovekčovek dužeduže mrtavmrtav spremnijispremniji smosmo dada izvrnemoizvrnemo njegovenjegove dobredobre ii lošeloše stranenemogućnost dada uzvratiohrabruje našenaše sudoveŠto je čovekje čovek dužečovek duže mrtavduže mrtav spremnijimrtav spremniji smospremniji smo dasmo da izvrnemoda izvrnemo njegoveizvrnemo njegove dobrenjegove dobre idobre i lošei loše stranenemogućnost da uzvratiohrabruje naše sudoveŠto je čovek dužeje čovek duže mrtavčovek duže mrtav spremnijiduže mrtav spremniji smomrtav spremniji smo daspremniji smo da izvrnemosmo da izvrnemo njegoveda izvrnemo njegove dobreizvrnemo njegove dobre injegove dobre i lošedobre i loše straneŠto je čovek duže mrtavje čovek duže mrtav spremnijičovek duže mrtav spremniji smoduže mrtav spremniji smo damrtav spremniji smo da izvrnemospremniji smo da izvrnemo njegovesmo da izvrnemo njegove dobreda izvrnemo njegove dobre iizvrnemo njegove dobre i lošenjegove dobre i loše strane

Žena je kao zima, ima dobre i loše strane. Dobre strane joj se vide, a loše osećaju. -Duško Radović
ena-kao-zima-ima-dobre-i-loe-strane-dobre-strane-joj-se-vide-a-loe-oseaju
Ljubaznost uzvrati ljubaznošću, ali zlo uzvrati pravdom. -Konfučije
ljubaznost-uzvrati-ljubaznou-ali-zlo-uzvrati-pravdom
Mi smo jedna nemogućnost u jednom nemogućem univerzumu. -Rej Bredberi
mi-smo-jedna-nemogunost-u-jednom-nemoguem-univerzumu
Što se više povećava naše znanje, sve se više odmotava i ukazuje naše neznanje. -Džon F. Kenedi
to-se-vie-poveava-nae-znanje-sve-se-vie-odmotava-i-ukazuje-nae-neznanje