to se dogodilo u na putu u ludilo srce mi se u tebe opasno zaljubilo


to-se-dogodilo-u-na-putu-u-ludilo-srce-mi-se-u-tebe-opasno-zaljubilo
tosedogodilonaputuludilosrcemitebeopasnozaljubilose dogodilodogodilo uu nana putuputu uu ludiloludilo srcesrce mimi sese uu tebetebe opasnoopasno zaljubilose dogodilo udogodilo u nau na putuna putu uputu u ludilou ludilo srceludilo srce misrce mi semi se use u tebeu tebe opasnotebe opasno zaljubilose dogodilo u nadogodilo u na putuu na putu una putu u ludiloputu u ludilo srceu ludilo srce miludilo srce mi sesrce mi se umi se u tebese u tebe opasnou tebe opasno zaljubilose dogodilo u na putudogodilo u na putu uu na putu u ludilona putu u ludilo srceputu u ludilo srce miu ludilo srce mi seludilo srce mi se usrce mi se u tebemi se u tebe opasnose u tebe opasno zaljubilo

Sve se to dogodilo na putu za ludilo,srce mi se opasno u tebe zaljubilo!!!Sve što mi se zbog tebe dogodilo, kao očarano živi u meni, i čini se, neće proći.Čeznem da sedim nemo pored tebe, ali bi mi inače srce iskočilo na usta. Zato brbljam i ćaskam olako, i zatrpavam svoje srce rečima.Sve dok čovek stoji sam sebi na putu, sve izgleda kao da mu stoji na putu.Ko maslačak dahom vetra srce puklo je a za tobom ludo tuklo je Bol duboka kao bezdan sada mrvi me mesto tebe nocas grli meDusa ce uvek patiti,srce ce uvek boleti,ali ja cu te se uvek secati i samo tebe voleti…