to se dogodilo u na putu u ludilo srce mi se u tebe opasno zaljubilo


to-se-dogodilo-u-na-putu-u-ludilo-srce-mi-se-u-tebe-opasno-zaljubilo
tosedogodilonaputuludilosrcemitebeopasnozaljubilose dogodilodogodilo uu nana putuputu uu ludiloludilo srcesrce mimi sese uu tebetebe opasnoopasno zaljubilose dogodilo udogodilo u nau na putuna putu uputu u ludilou ludilo srceludilo srce misrce mi semi se use u tebeu tebe opasnotebe opasno zaljubilose dogodilo u nadogodilo u na putuu na putu una putu u ludiloputu u ludilo srceu ludilo srce miludilo srce mi sesrce mi se umi se u tebese u tebe opasnou tebe opasno zaljubilose dogodilo u na putudogodilo u na putu uu na putu u ludilona putu u ludilo srceputu u ludilo srce miu ludilo srce mi seludilo srce mi se usrce mi se u tebemi se u tebe opasnose u tebe opasno zaljubilo

Sve se to dogodilo na putu za ludilo,srce mi se opasno u tebe zaljubilo!!!
sve-se-to-dogodilo-na-putu-za-ludilosrce-mi-se-opasno-u-tebe-zaljubilo
Čeznem da sedim nemo pored tebe, ali bi mi inače srce iskočilo na usta. Zato brbljam i ćaskam olako, i zatrpavam svoje srce rečima. -Rabindranat Tagor
eznem-da-sedim-nemo-pored-tebe-ali-bi-mi-inae-srce-iskoilo-na-ustazato-brbljam-i-askam-olako-i-zatrpavam-svoje-srce-reima
Sve dok čovek stoji sam sebi na putu, sve izgleda kao da mu stoji na putu. -Ralf Voldo Emerson
sve-dok-ovek-stoji-sam-sebi-na-putu-sve-izgleda-kao-da-mu-stoji-na-putu
Ko maslačak dahom vetra srce puklo je a za tobom ludo tuklo je Bol duboka kao bezdan sada mrvi me mesto tebe nocas grli me
ko-maslaak-dahom-vetra-srce-puklo-a-za-tobom-ludo-tuklo-bol-duboka-kao-bezdan-sada-mrvi-me-mesto-tebe-nocas-grli-me
Dusa ce uvek patiti,srce ce uvek boleti,ali ja cu te se uvek secati i samo tebe voleti…
dusa-uvek-patitisrce-uvek-boletiali-ja-cu-te-se-uvek-secati-i-samo-tebe-voleti