Što se nama čini ozbiljnim, značajnim i važnim, u budućim će vremenima biti zaboravljeno ili se uopšte neće činiti važnim.


to-se-nama-ini-ozbiljnim-znaajnim-i-vanim-u-buduim-e-vremenima-biti-zaboravljeno-ili-se-uopte-nee-initi-vanim
ČehovŠtosenamačiniozbiljnimznačajnimvažnimbudućimćevremenimabitizaboravljenoiliuoptenećečinitivažnimŠto sese namanama činičini ozbiljnimznačajnim ii važnimu budućimbudućim ćeće vremenimavremenima bitibiti zaboravljenozaboravljeno iliili sese uopšteuopšte nećeneće činitičiniti važnimŠto se namase nama čininama čini ozbiljnimznačajnim i važnimu budućim ćebudućim će vremenimaće vremenima bitivremenima biti zaboravljenobiti zaboravljeno ilizaboravljeno ili seili se uopštese uopšte nećeuopšte neće činitineće činiti važnimŠto se nama činise nama čini ozbiljnimu budućim će vremenimabudućim će vremenima bitiće vremenima biti zaboravljenovremenima biti zaboravljeno ilibiti zaboravljeno ili sezaboravljeno ili se uopšteili se uopšte nećese uopšte neće činitiuopšte neće činiti važnimŠto se nama čini ozbiljnimu budućim će vremenima bitibudućim će vremenima biti zaboravljenoće vremenima biti zaboravljeno ilivremenima biti zaboravljeno ili sebiti zaboravljeno ili se uopštezaboravljeno ili se uopšte nećeili se uopšte neće činitise uopšte neće činiti važnim

Budućnost će ili biti kao sadašnjost, pa nas neće trebati, ili će se od nje razlikovati, pa nas neće razumeti. -Borislav Pekić
budunost-e-ili-biti-kao-sadanjost-pa-nas-nee-trebati-ili-e-se-od-nje-razlikovati-pa-nas-nee-razumeti
Budućnost će ili biti kao sadašnjost, pa nas neće trebati, ili se od nje razlikovati, pa nas neće razumjeti. -Borislav Pekić
budunost-e-ili-biti-kao-sadanjost-pa-nas-nee-trebati-ili-se-od-nje-razlikovati-pa-nas-nee-razumjeti