Što se neko više zaklinje, to mu manje treba verovati.


to-se-neko-vie-zaklinje-to-mu-manje-treba-verovati
italijanske posloviceŠtosenekoviezaklinjetomumanjetrebaverovatiŠto sese nekoneko viševiše zaklinjemu manjemanje trebatreba verovatiŠto se nekose neko višeneko više zaklinjemu manje trebamanje treba verovatiŠto se neko višese neko više zaklinjemu manje treba verovatiŠto se neko više zaklinje

Ničega se u životu ne treba bojati, samo treba shvatiti. Što više razumemo, to se manje bojimo. -Marija Kiri
niega-se-u-ivotu-ne-treba-bojati-samo-treba-shvatiti-to-vie-razumemo-to-se-manje-bojimo
Što manje čitam ostaje mi više vremena da kritikujem pročitano. -Petar Lazić
to-manje-itam-ostaje-mi-vie-vremena-da-kritikujem-proitano
Što žena više vrišti noću, to manje galami danju
to-ena-vie-vriti-nou-to-manje-galami-danju