Što se više povećava naše znanje, sve se više odmotava i ukazuje naše neznanje.


to-se-vie-poveava-nae-znanje-sve-se-vie-odmotava-i-ukazuje-nae-neznanje
džon f. kenediŠtoseviepovećavanaeznanjesveodmotavaukazujeneznanjeŠto sese viševiše povećavapovećava našenaše znanjesve sese viševiše odmotavaodmotava ii ukazujeukazuje našenaše neznanjeŠto se višese više povećavaviše povećava našepovećava naše znanjesve se višese više odmotavaviše odmotava iodmotava i ukazujei ukazuje našeukazuje naše neznanjeŠto se više povećavase više povećava naševiše povećava naše znanjesve se više odmotavase više odmotava iviše odmotava i ukazujeodmotava i ukazuje našei ukazuje naše neznanjeŠto se više povećava našese više povećava naše znanjesve se više odmotava ise više odmotava i ukazujeviše odmotava i ukazuje našeodmotava i ukazuje naše neznanje

Svo naše znanje počinje sa osjetilima, onda produži do razumijevanja i završi sa razumom. Ne postoji ništa više od razuma. -Imanuel Kant
svo-nae-znanje-poinje-osjetilima-onda-produi-do-razumijevanja-i-zavri-razumom-ne-postoji-vie-od-razuma
Svo naše znanje počinje sa čulima, onda produži do razumevanja i završi sa razumom. Ne postoji ništa više od razuma. -Imanuel Kant
svo-nae-znanje-poinje-ulima-onda-produi-do-razumevanja-i-zavri-razumom-ne-postoji-vie-od-razuma
Bez svake sumnje sve naše znanje počinje sa iskustvom. -Imanuel Kant
bez-svake-sumnje-sve-nae-znanje-poinje-iskustvom
Možda bi užasi ljubavi bili manji kada bismo mogli voleti samo one koje bismo hteli. Odista, strašno je i pomisliti da ni naše mržnje, ni naše ljubavi ne zavise od naše slobodne volje. -Jovan Dučić
moda-bi-uasi-ljubavi-bili-manji-kada-bismo-mogli-voleti-samo-one-koje-bismo-hteli-odista-strano-i-pomisliti-da-nae-mrnje-nae-ljubavi-ne-zavise-od