To sto sada osecam tebe ne brine, ali lazem sebe, kazem da dobro je.


to-sto-sada-osecam-tebe-ne-brine-ali-lazem-sebe-kazem-da-dobro
tostosadaosecamtebenebrinealilazemsebekazemdadobrosto sadasada osecamosecam tebetebe nene brineali lazemlazem sebekazem dada dobrodobro jesto sada osecamsada osecam tebeosecam tebe netebe ne brineali lazem sebekazem da dobroda dobro jesto sada osecam tebesada osecam tebe neosecam tebe ne brinekazem da dobro jesto sada osecam tebe nesada osecam tebe ne brine

Suze same krenu kad pomislim na tebe,jer bila si svee sto zelim pored sebe…Kada padne kisa, prvo sto kazem je: MOJA KOSA ^^Puna sam sebe sto mogu bez tebe, dizem casu i nazdravljam u glas:  Nema nista od nas.Ljubavi moja, to nije paranoja … Ne osecam se dobro, ja otrovan sam tobom … I jos te volim i uzalud se borim, ti teces mi kroz vene to jace je od ...Da nisam našao tebe, bio bih ljut na život, pa ne bih imao ništa, kao ni sada, ali ne bih znao šta je sreća. Ne bi ti bilo lakše, ali bi meni bilo teže, i to je pravo. Nikad te više neću ostaviti samu, sve što se desi, desiće nam se zajedno.Znas dobro da me malo ljubavi nece zadovoljiti. Isto kao sto ja znam da malo ljubavi neće zadovoljiti tebe. Ti i ja imamo jedan problem. Mi se ne zadovoljavamo, ...