To je sve što imamo, na kraju, reči, i bolje bi bilo da su one prave.


to-sve-to-imamo-na-kraju-rei-i-bolje-bi-bilo-da-su-one-prave
rejmond karvertosvetoimamonakrajurečiboljebibilodasuonepraveje svesve štošto imamona krajui boljebolje bibi bilobilo dada susu oneone praveje sve štosve što imamoi bolje bibolje bi bilobi bilo dabilo da suda su onesu one praveje sve što imamoi bolje bi bilobolje bi bilo dabi bilo da subilo da su oneda su one pravei bolje bi bilo dabolje bi bilo da subi bilo da su onebilo da su one prave

Zakoni su poput kobasica - bolje da ne vidite kako se prave.Zahtevati da neko pamti sve što je ikad pročitao, bilo bi isto što i zahtevati da sve ono što je ikad pojeo još uvek nosi u sebi. Od ovoga je živio telesno, a od onoga duševno i tako je postao ono što jeste.Što sam bivao stariji, sve manje su me ispunjavala sitna zadovoljstva koja mi je život pružao i sve jasnije sam shvatao gde treba tražiti prave izvore radosti i smisla. Naučio sam da biti voljen ne znači ništa, a da je voleti sve, da je sposobnost da osećamo ono što daje lepotu i vrednost našem postojanju.Ljubim dobre, ljubim lake, neke prave a neke ne i sve su vile ma sve su kraljice i sve su nevazne na spram nje.Ako to još uvek niste našli, nastavite da tražite.  Nemojte se zadovoljiti.  Kao što je to slučaj sa svim stvarima srca, znaćete kada to pronađete.  Kao i u svim sjajnim vezama, s’ godinama postaje sve bolje i bolje.Ako to još uvek niste našli, nastavite da tražite. Nemojte se zadovoljiti. Kao što je to slučaj sa svim stvarima srca, znaćete kada to pronađete. Kao i u svim sjajnim vezama, s’ godinama postaje sve bolje i bolje.