To je sve što imamo, na kraju, reči, i bolje bi bilo da su one prave.


to-sve-to-imamo-na-kraju-rei-i-bolje-bi-bilo-da-su-one-prave
rejmond karvertosvetoimamonakrajurečiboljebibilodasuonepraveje svesve štošto imamona krajui boljebolje bibi bilobilo dada susu oneone praveje sve štosve što imamoi bolje bibolje bi bilobi bilo dabilo da suda su onesu one praveje sve što imamoi bolje bi bilobolje bi bilo dabi bilo da subilo da su oneda su one pravei bolje bi bilo dabolje bi bilo da subi bilo da su onebilo da su one prave

Zakoni su poput kobasica - bolje da ne vidite kako se prave. -Oto fon Bizmark
zakoni-su-poput-kobasica-bolje-da-ne-vidite-kako-se-prave
Ljubim dobre, ljubim lake, neke prave a neke ne i sve su vile ma sve su kraljice i sve su nevazne na spram nje. -Đorđe Balašević
ljubim-dobre-ljubim-lake-neke-prave-a-neke-ne-i-sve-su-vile-sve-su-kraljice-i-sve-su-nevazne-na-spram-nje