Što ti je veća radost ili žalost, to ti je manji svijet u očima.


to-ti-vea-radost-ili-alost-to-ti-manji-svijet-u-oima
kahlil gibranŠtotivećaradostiližalosttomanjisvijetočimaŠto titi jeje većaveća radostradost iliili žalostti jeje manjimanji svijetsvijet uu očimaŠto ti jeti je većaje veća radostveća radost iliradost ili žalostti je manjije manji svijetmanji svijet usvijet u očimaŠto ti je većati je veća radostje veća radost iliveća radost ili žalostti je manji svijetje manji svijet umanji svijet u očimaŠto ti je veća radostti je veća radost ilije veća radost ili žalostti je manji svijet uje manji svijet u očima

Ne postoji veća žalost od prisećanja na sreću u doba bede. -Dante Aligijeri
ne-postoji-vea-alost-od-priseanja-na-sreu-u-doba-bede
Ne postoji veća žalost od prisjećanja na sreću u doba bijede. -Dante Aligieri
ne-postoji-vea-alost-od-prisjeanja-na-sreu-u-doba-bijede