Što je to s nama i sa životom, u kakve se to konce saplićemo, u što upadamo svojom voljom, u što nevoljom, što od nas zavisi, i što možemo sa sobom. Nisam vješt razmišljanju, više volim život nego misao o njemu, ali kako god sam prevrtao, ispada da nam se većina stvari dešava mimo nas, bez naše odluke.


to-to-s-nama-i-ivotom-u-kakve-se-to-konce-sapliemo-u-to-upadamo-svojom-voljom-u-to-nevoljom-to-od-nas-zavisi-i-to-moemo-sobom-nisam-vjet
meša selimovićŠtotonamaživotomkakvesekoncesaplićemotoupadamosvojomvoljomnevoljomodnaszavisimožemosobomnisamvjetrazmiljanjuvievolimživotnegomisaonjemualikakogodsamprevrtaoispadadanamvećinastvarideavamimonasbeznaeodlukeŠto jes namanama isa životomu kakvekakve sekonce saplićemou štošto upadamoupadamo svojomsvojom voljomu štošto nevoljomšto odod nasnas zavisii štošto možemomožemo sasa sobomnisam vještvješt razmišljanjuviše volimvolim životživot negonego misaomisao oo njemuali kakokako godgod samsam prevrtaoispada dada namnam sese većinavećina stvaristvari dešavadešava mimomimo nasbez našenaše odlukeje to ss nama inama i sai sa životomu kakve sese to konceu što upadamošto upadamo svojomupadamo svojom voljomu što nevoljomšto od nasod nas zavisii što možemošto možemo samožemo sa sobomnisam vješt razmišljanjuviše volim životvolim život negoživot nego misaonego misao omisao o njemuali kako godkako god samgod sam prevrtaoispada da namda nam senam se većinase većina stvarivećina stvari dešavastvari dešava mimodešava mimo nasbez naše odluke

Ono što je zlo i što su nas učili da je zlo, mogu biti sasvim različite stvari. Društvo nas uči da su određene stvari zle da bi nas držalo u pokornosti. -Čarls Bukovski
ono-to-zlo-i-to-su-nas-uili-da-zlo-mogu-biti-sasvim-razliite-stvari-drutvo-nas-ui-da-su-odreene-stvari-zle-da-bi-nas-dralo-u-pokornosti
Većina nas poseduje više hrabrosti nego što možemo i da zamislimo. -Dejl Karnegi
veina-nas-poseduje-vie-hrabrosti-nego-to-moemo-i-da-zamislimo
Zato sam mogla da ga volim svom svojom energijom, da te noći imam ono što nikada ranije nisam imala i što, najverovatnije , nikada više neću imati. -Paulo Koeljo
zato-sam-mogla-da-ga-volim-svom-svojom-energijom-da-te-noi-imam-ono-to-nikada-ranije-nisam-imala-i-to-najverovatnije-nikada-vie-neu-imati