Što je učinjeno ne može biti poništeno.


to-uinjeno-ne-moe-biti-poniteno
vilijam ŠekspirŠtoučinjenonemožebitiponitenoŠto jeje učinjenoučinjeno nene možemože bitibiti poništenoŠto je učinjenoje učinjeno neučinjeno ne možene može bitimože biti poništenoŠto je učinjeno neje učinjeno ne možeučinjeno ne može bitine može biti poništenoŠto je učinjeno ne možeje učinjeno ne može bitiučinjeno ne može biti poništeno

Gde god postoji interes i moć da se uradi nešto loše, verovatno će biti učinjeno. -Džejms Madison
gde-god-postoji-interes-i-mo-da-se-uradi-neto-loe-verovatno-e-biti-uinjeno
Ukoliko hoćemo da nanesemo bol nekom čoveku, to treba biti učinjeno sa takvom ozbiljnošću da se ne bismo bojali njegove kasnije osvete. -Nikolo Makijaveli
ukoliko-hoemo-da-nanesemo-bol-nekom-oveku-to-treba-biti-uinjeno-takvom-ozbiljnou-da-se-ne-bismo-bojali-njegove-kasnije-osvete
Vrućina ne može biti odvojena od vatre kao što ljepota ne može biti odvojena od vječnosti. -Dante Aligieri
vruina-ne-moe-biti-odvojena-od-vatre-kao-to-ljepota-ne-moe-biti-odvojena-od-vjenosti