Što je učinjeno ne može biti poništeno.


to-uinjeno-ne-moe-biti-poniteno
vilijam ŠekspirŠtoučinjenonemožebitiponitenoŠto jeje učinjenoučinjeno nene možemože bitibiti poništenoŠto je učinjenoje učinjeno neučinjeno ne možene može bitimože biti poništenoŠto je učinjeno neje učinjeno ne možeučinjeno ne može bitine može biti poništenoŠto je učinjeno ne možeje učinjeno ne može bitiučinjeno ne može biti poništeno

Što ne želiš da ti bude učinjeno, ne čini drugima.Gde god postoji interes i moć da se uradi nešto loše, verovatno će biti učinjeno.Što nije dobro za košnicu, ne može biti dobro ni za pčele.Ukoliko hoćemo da nanesemo bol nekom čoveku, to treba biti učinjeno sa takvom ozbiljnošću da se ne bismo bojali njegove kasnije osvete.Sve može biti. Ali jedno ne može: ne može biti da će posve i zauvjek nestati velikih i umnih a duševnih ljudi koji će za božju ljubav podizati trajne građevine, da bi zemlja bila ljepša i čovjek na njoj živio lakše i bolje. Kad bi njih nestalo, to bi značilo da će i božja ljubav ugasnuti i nestati sa svijeta. To ne može biti.Vrućina ne može biti odvojena od vatre kao što ljepota ne može biti odvojena od vječnosti.