Što veće bogatstvo sabirate, to ste žalosniji, što više znanja trpate u sebe to ste manje radosni. Sve su priče na površini, a smisao njihov u dubini.


to-vee-bogatstvo-sabirate-to-ste-alosniji-to-vie-znanja-trpate-u-sebe-to-ste-manje-radosni-sve-su-prie-na-povrini-a-smisao-njihov-u-dubini
nikolaj velimirovićŠtovećebogatstvosabiratetostežalosnijitovieznanjatrpatesebemanjeradosnisvesupričenapovrinismisaonjihovdubiniŠto većeveće bogatstvobogatstvo sabirateste žalosnijišto viševiše znanjaznanja trpatetrpate uu sebeste manjemanje radosnisve susu pričepriče nana površinismisao njihovnjihov uu dubiniŠto veće bogatstvoveće bogatstvo sabiratešto više znanjaviše znanja trpateznanja trpate utrpate u sebesebe to steste manje radosnisve su pričesu priče napriče na površinia smisao njihovsmisao njihov unjihov u dubini

Gde ste drugarice,sve velike lavice nekada ste bile ribe,a sad ste konobarice mastale o sreci,skoli,milionima… sada kad vas vidim,sve ste sa kurtonima Pljuvali ...
gde-ste-drugaricesve-velike-lavice-nekada-ste-bile-ribea-sad-ste-konobarice-mastale-o-sreciskolimilionima-sada-kad-vas-vidimsve-ste-kurtonima
Što više ličiš na samoga sebe, to manje ličiš na bilo koga drugog – a to te čini univerzalnim. -Volt Dizni
to-vie-lii-na-samoga-sebe-to-manje-lii-na-bilo-koga-drugog-a-to-te-ini-univerzalnim
Što više ljubimo i darujemo se, to više naš život zadobiva smisao i vrijednost. -Herman Hese
to-vie-ljubimo-i-darujemo-se-to-vie-na-ivot-zadobiva-smisao-i-vrijednost