Što više cenite i slavite život koji imate, imaćete više razloga za slavlje.


to-vie-cenite-i-slavite-ivot-koji-imate-imaete-vie-razloga-za-slavlje
opra vinfriŠtovieceniteslaviteživotkojiimateimaćeterazlogazaslavljeŠto viševiše cenitecenite ii slaviteslavite životživot kojikoji imateimaćete viševiše razlogarazloga zaza slavljeŠto više ceniteviše cenite icenite i slavitei slavite životslavite život kojiživot koji imateimaćete više razlogaviše razloga zarazloga za slavljeŠto više cenite iviše cenite i slavitecenite i slavite životi slavite život kojislavite život koji imateimaćete više razloga zaviše razloga za slavljeŠto više cenite i slaviteviše cenite i slavite životcenite i slavite život kojii slavite život koji imateimaćete više razloga za slavlje

Što više ljubimo i darujemo se, to više naš život zadobiva smisao i vrijednost. -Herman Hese
to-vie-ljubimo-i-darujemo-se-to-vie-na-ivot-zadobiva-smisao-i-vrijednost
Što više upoznajem ljude, više volim svog psa!
to-vie-upoznajem-ljude-vie-volim-svog-psa
Čovek dobija ono što daje od sebe. Što više pomažeš drugima, više će tebi ljudi pomagati.
ovek-dobija-ono-to-daje-od-sebe-to-vie-pomae-drugima-vie-e-tebi-ljudi-pomagati