Što više ličiš na samoga sebe, to manje ličiš na bilo koga drugog – a to te čini univerzalnim.


to-vie-lii-na-samoga-sebe-to-manje-lii-na-bilo-koga-drugog-a-to-te-ini-univerzalnim
volt dizniŠtovieličinasamogasebetomanjebilokogadrugogtečiniuniverzalnimŠto viševiše ličišličiš nana samogasamoga sebemanje ličišličiš nana bilobilo kogakoga drugogdrugog –te činičini univerzalnimŠto više ličišviše ličiš naličiš na samogana samoga sebemanje ličiš naličiš na bilona bilo kogabilo koga drugogkoga drugog –a to tete čini univerzalnimŠto više ličiš naviše ličiš na samogaličiš na samoga sebemanje ličiš na biloličiš na bilo kogana bilo koga drugogbilo koga drugog –– a to tea to te činiŠto više ličiš na samogaviše ličiš na samoga sebemanje ličiš na bilo kogaličiš na bilo koga drugogna bilo koga drugog –drugog – a to te– a to te činia to te čini univerzalnim

Što veće bogatstvo sabirate, to ste žalosniji, što više znanja trpate u sebe to ste manje radosni. Sve su priče na površini, a smisao njihov u dubini. -Nikolaj Velimirović
to-vee-bogatstvo-sabirate-to-ste-alosniji-to-vie-znanja-trpate-u-sebe-to-ste-manje-radosni-sve-su-prie-na-povrini-a-smisao-njihov-u-dubini
Poznavanje samoga sebe bitno je važan uvod u mijenjanje samoga sebe. -Aldous Leonard Huxley
poznavanje-samoga-sebe-bitno-vaan-uvod-u-mijenjanje-samoga-sebe