Tokom svog razvoja otkrijemo ko smo zapravo i tada donesemo odluku za koju smo odgovorni. Odluku donesite zbog sebe jer nikad nećete živeti tuđi život.


tokom-svog-razvoja-otkrijemo-ko-smo-zapravo-i-tada-donesemo-odluku-za-koju-smo-odgovorni-odluku-donesite-zbog-sebe-jer-nikad-neete-iveti-i-ivot
elenor ruzvelttokomsvograzvojaotkrijemokosmozapravotadadonesemoodlukuzakojuodgovorniodlukudonesitezbogsebejernikadnećeteživetituđiživottokom svogsvog razvojarazvoja otkrijemootkrijemo koko smosmo zapravozapravo ii tadatada donesemodonesemo odlukuodluku zaza kojukoju smosmo odgovorniodluku donesitedonesite zbogzbog sebesebe jerjer nikadnikad nećetenećete živetiživeti tuđituđi živottokom svog razvojasvog razvoja otkrijemorazvoja otkrijemo kootkrijemo ko smoko smo zapravosmo zapravo izapravo i tadai tada donesemotada donesemo odlukudonesemo odluku zaodluku za kojuza koju smokoju smo odgovorniodluku donesite zbogdonesite zbog sebezbog sebe jersebe jer nikadjer nikad nećetenikad nećete živetinećete živeti tuđiživeti tuđi život

Užitak ljubavi je u voljenju i sretniji smo zbog strasti koju osjećamo nego zbog strasti koju smo probudili u drugome. -Francois de La Rochefoucauld
uitak-ljubavi-u-voljenju-i-sretniji-smo-zbog-strasti-koju-osjeamo-nego-zbog-strasti-koju-smo-probudili-u-drugome
Nemojte živeti sto godina, jer će vam deca tada imati po sedamdeset i osamdeset godina i tek tada nećete znati šta da radite s njima. -Duško Radović
nemojte-iveti-sto-godina-jer-e-vam-deca-tada-imati-po-sedamdeset-i-osamdeset-godina-i-tek-tada-neete-znati-da-radite-s-njima
Ne prestajemo se igrati jer smo ostarili; mi smo ostarili jer smo prestali da se igramo. -Džordž Bernard Šo
ne-prestajemo-se-igrati-jer-smo-ostarili-mi-smo-ostarili-jer-smo-prestali-da-se-igramo
Izgleda da smo na Balkan došli idući za stokom. More nas je spriječilo da odemo u Afriku u koju smo se bili zaputili. -Matija Bećković
izgleda-da-smo-na-balkan-doli-idui-za-stokom-more-nas-sprijeilo-da-odemo-u-afriku-u-koju-smo-se-bili-zaputili
Nije ovo loše vreme, ovo smo loši mi. Mi smo ti kojima život prolazi voleći pogrešne i gazeći one prave. -Žarko Laušević
nije-ovo-loe-vreme-ovo-smo-loi-mi-mi-smo-ti-kojima-ivot-prolazi-volei-pogrene-i-gazei-one-prave