Toliko puta, doživeo sam poraze, pa više i ne osećam istinski tamjan sumnje. Prejeo sam se pobeda, pa više i ne osećam istinsku zvonjavu slave. Ne umem ni da se uplašim. Ne umem više ni da umem.


toliko-puta-doiveo-sam-poraze-pa-vie-i-ne-oseam-istinski-tamjan-sumnje-prejeo-sam-se-pobeda-pa-vie-i-ne-oseam-istinsku-zvonjavu-slave-ne-umem-da-se
miroslav mika antićtolikoputadoživeosamporazepavieneosećamistinskitamjansumnjeprejeosepobedaistinskuzvonjavuslaveneumemdauplaimumemtoliko putadoživeo samsam porazepa viševiše ii nene osećamosećam istinskiistinski tamjantamjan sumnjeprejeo samsam sese pobedapa viševiše ii nene osećamosećam istinskuistinsku zvonjavuzvonjavu slavene umemumem nini dada sese uplašimne umemumem viševiše nini dada umemdoživeo sam porazepa više iviše i nei ne osećamne osećam istinskiosećam istinski tamjanistinski tamjan sumnjeprejeo sam sesam se pobedapa više iviše i nei ne osećamne osećam istinskuosećam istinsku zvonjavuistinsku zvonjavu slavene umem niumem ni dani da seda se uplašimne umem višeumem više niviše ni dani da umem

Ponovo imam potrebu da ćutim. Jer ono što najlepše umem da kažem više me ne zanima. -Matija Bećković
ponovo-imam-potrebu-da-utim-jer-ono-to-najlepe-umem-da-kaem-vie-me-ne-zanima
Toliko mi je potrebna dobra žena da je već osećam u vazduhu, osećam je pod prstima, vidim pločnike stvorene za njena stopala, vidim jastuke za njenu glavu, osećam svoj suzdržani smeh. -Čarls Bukovski
toliko-mi-potrebna-dobra-ena-da-ve-oseam-u-vazduhu-oseam-pod-prstima-vidim-plonike-stvorene-za-njena-stopala-vidim-jastuke-za-njenu-glavu-oseam
Ovde ti ostavljam dve prazne strane, jer ne umem da napišem pesmu o srcu. Molim te, napiši je sam. Ti to znaš bolje od mene. I zalepi svoju sliku. -Miroslav Mika Antić
ovde-ti-ostavljam-dve-prazne-strane-jer-ne-umem-da-napiem-pesmu-o-srcu-molim-te-napii-sam-ti-to-zna-bolje-od-mene-i-zalepi-svoju-sliku
Pregrizem jezik, ali ne umem da ćutim!
pregrizem-jezik-ali-ne-umem-da-utim
Umem da volim…. Ali, umem i da precrtam, kao da ne postojis!!!
umem-da-volim-ali-umem-i-da-precrtam-kao-da-ne-postojis