Toliko sam zaokupljen čudima na zemlji, da nemam vremena za nebo i anđele


toliko-sam-zaokupljen-udima-na-zemlji-da-nemam-vremena-za-nebo-i-anele
konfučijetolikosamzaokupljenčudimanazemljidanemamvremenazaneboanđeletoliko samsam zaokupljenzaokupljen čudimačudima nana zemljida nemamnemam vremenavremena zaza nebonebo ii anđeletoliko sam zaokupljensam zaokupljen čudimazaokupljen čudima načudima na zemljida nemam vremenanemam vremena zavremena za neboza nebo inebo i anđeletoliko sam zaokupljen čudimasam zaokupljen čudima nazaokupljen čudima na zemljida nemam vremena zanemam vremena za nebovremena za nebo iza nebo i anđeletoliko sam zaokupljen čudima nasam zaokupljen čudima na zemljida nemam vremena za nebonemam vremena za nebo ivremena za nebo i anđele

Lijepa riječ je kao lijepo stablo, korijen mu je duboko u zemlji, a grane se pod nebo uzdižu. -Meša Selimović
lijepa-rije-kao-lijepo-stablo-korijen-mu-duboko-u-zemlji-a-grane-se-pod-nebo-uzdiu
Puno radim pa nemam vremena da starim. -Josip Broz Tito
puno-radim-pa-nemam-vremena-da-starim
Prijatelji uzimaju vreme, a ja nemam vremena. -Ričard Prajor
prijatelji-uzimaju-vreme-a-ja-nemam-vremena
Statuz veze: Ucim, nemam vremena.
statuz-veze-ucim-nemam-vremena