Toliko su se voleli da su u jednom trenutku zaboravili zašto su zajedno.


toliko-su-se-voleli-da-su-u-jednom-trenutku-zaboravili-zato-su-zajedno
simo popovićtolikosusevolelidajednomtrenutkuzaboravilizatozajednotoliko susu sese volelivoleli dada susu uu jednomjednom trenutkutrenutku zaboravilizaboravili zaštozašto susu zajednotoliko su sesu se volelise voleli davoleli da suda su usu u jednomu jednom trenutkujednom trenutku zaboravilitrenutku zaboravili zaštozaboravili zašto suzašto su zajednotoliko su se volelisu se voleli dase voleli da suvoleli da su uda su u jednomsu u jednom trenutkuu jednom trenutku zaboravilijednom trenutku zaboravili zaštotrenutku zaboravili zašto suzaboravili zašto su zajednotoliko su se voleli dasu se voleli da suse voleli da su uvoleli da su u jednomda su u jednom trenutkusu u jednom trenutku zaboraviliu jednom trenutku zaboravili zaštojednom trenutku zaboravili zašto sutrenutku zaboravili zašto su zajedno

Bar jednom u životu, u tom jednom smrtnom trenutku, čovek mora da zgrabi besmrtnost. Ako to ne učini, kao da nije ni živeo. -Silvester Stalone
bar-jednom-u-ivotu-u-tom-jednom-smrtnom-trenutku-ovek-mora-da-zgrabi-besmrtnost-ako-to-ne-uini-kao-da-nije-iveo
Dolaziti zajedno je početak, ostati zajedno je napredak, raditi zajedno je uspeh. -Henri  Ford
dolaziti-zajedno-poetak-ostati-zajedno-napredak-raditi-zajedno-uspeh
U svakom trenutku svi mi jednom nogom stojimo u svijetu bajki, a drugom na rubu provalije. -Paulo Koeljo
u-svakom-trenutku-svi-mi-jednom-nogom-stojimo-u-svijetu-bajki-a-drugom-na-rubu-provalije
Nije zabavno juriti za nečim što nikada nećeš dobiti. U jednom trenutku moraš dići ruke…
nije-zabavno-juriti-za-neim-to-nikada-nee-dobiti-u-jednom-trenutku-mora-dii-ruke
Dečko i devojka mogu biti samo prijatelji… ali u jednom trenutku će se zaljubiti jedno u drugo… možda privremeno… možda u pogrešnom vremenu… možda ...
deko-i-devojka-mogu-biti-samo-prijatelji-ali-u-jednom-trenutku-e-se-zaljubiti-jedno-u-drugo-moda-privremeno-moda-u-pogrenom-vremenu-moda