Tradicija postaje naša sigurnost, a kada je um siguran on propada.


tradicija-postaje-naa-sigurnost-a-kada-um-siguran-on-propada
džidu krišnamurtitradicijapostajenaasigurnostkadaumsiguranonpropadatradicija postajepostaje našanaša sigurnostkada jeje umum siguransiguran onon propadatradicija postaje našapostaje naša sigurnosta kada jekada je umje um siguranum siguran onsiguran on propadatradicija postaje naša sigurnosta kada je umkada je um siguranje um siguran onum siguran on propadaa kada je um sigurankada je um siguran onje um siguran on propada

Silnik propada zbog sile, gramzivac zbog novca, pokorni propada služeći, a onaj koji traži nasladu propada zbog slasti. -Herman Hese
silnik-propada-zbog-sile-gramzivac-zbog-novca-pokorni-propada-sluei-a-onaj-koji-trai-nasladu-propada-zbog-slasti
O, srce, ako ti neznalica kaze da duša propada kao telo, reci mu da cvet propada ali seme ostaje. -Halil Džubran
o-srce-ako-ti-neznalica-kaze-da-a-propada-kao-telo-reci-mu-da-cvet-propada-ali-seme-ostaje
Za svaku našu nesreću kriva je ili naša lakoumnost, ili naša gordost, ili naša glupost, ili naš porok. -Jovan Dučić
za-svaku-nau-nesreu-kriva-ili-naa-lakoumnost-ili-naa-gordost-ili-naa-glupost-ili-na-porok
Duh postaje slobodan tek kada prestane biti podrška. -Franc Kafka
duh-postaje-slobodan-tek-kada-prestane-biti-podrka
Onog trenutka kada žena postane jednaka muškarcu ona postaje njegova nadređena. -Sokrat
onog-trenutka-kada-ena-postane-jednaka-mukarcu-ona-postaje-njegova-nadreena