Tragajući za srećom, polovina čovečanstva sledi pogrešan trag. Oni misle da se sreća sastoji u imanju i sticanju i u tome da vas drugi služe. Sreća je zapravo u davanju i služenju drugima.


tragajui-za-sreom-polovina-oveanstva-sledi-pogrean-trag-oni-misle-da-se-srea-sastoji-u-imanju-i-sticanju-i-u-tome-da-vas-drugi-slue-srea-zapravo-u
henri drumondtragajućizasrećompolovinačovečanstvasledipogreantragonimisledasesrećasastojiimanjusticanjutomevasdrugislužesrećazapravodavanjusluženjudrugimatragajući zaza srećompolovina čovečanstvačovečanstva sledisledi pogrešanpogrešan tragoni mislemisle dada sese srećasreća sastojisastoji uu imanjuimanju ii sticanjusticanju iu tometome dada vasvas drugidrugi služesreća jeje zapravozapravo uu davanjudavanju ii služenjusluženju drugimatragajući za srećompolovina čovečanstva sledičovečanstva sledi pogrešansledi pogrešan tragoni misle damisle da seda se srećase sreća sastojisreća sastoji usastoji u imanjuu imanju iimanju i sticanjui sticanju isticanju i ui u tomeu tome datome da vasda vas drugivas drugi služesreća je zapravoje zapravo uzapravo u davanjuu davanju idavanju i služenjui služenju drugima

Možda se sreća sastoji u tome da na vreme prestanemo sa trkom za srećom? Da stignemo do života pre no što nam lekari zabrane pušenje, alkohol, hranu, kupanje, sunčanje i ljubav? -Momo Kapor
moda-se-srea-sastoji-u-tome-da-na-vreme-prestanemo-trkom-za-sreom-da-stignemo-do-ivota-pre-no-to-nam-lekari-zabrane-puenje-alkohol-hranu-kupanje
Postoji samo jedna sreća u životu, a ona se sastoji  u tome da čovek bude voljen. -Žorž Sand
postoji-samo-jedna-srea-u-ivotu-a-ona-se-sastoji-u-tome-da-ovek-bude-voljen
Oni koji nemaju u glavi vrlo često misle da su mudriji nego drugi. -Dositej Obradović
oni-koji-nemaju-u-glavi-vrlo-esto-misle-da-su-mudriji-nego-drugi
Svi jure za srećom, a niko ne vidi da je sreća odmah iza njih. -Bertolt Breht
svi-jure-za-sreom-a-niko-ne-vidi-da-srea-odmah-iza-njih