Tražim dečka koji zna matematiku,voleću ga stvarno…. :D


traim-deka-koji-zna-matematikuvoleu-ga-stvarno-d
tražimdečkakojiznamatematikuvolećugastvarno…tražim dečkadečka kojikoji znaga stvarno…tražim dečka kojidečka koji znatražim dečka koji zna

Tražim dečka za noćne akcije!!! Ja spavam – On ubija komarce. :D
traim-deka-za-none-akcije-ja-spavam-on-ubija-komarce-d
Obrazovan je svaki onaj čovek koji zna gde je znanje kada mu je ono potrebno i kada zna kako da organizuje to znanje u konačne planove akcije. -Napoleon Hil
obrazovan-svaki-onaj-ovek-koji-zna-gde-znanje-kada-mu-ono-potrebno-i-kada-zna-kako-da-organizuje-to-znanje-u-konane-planove-akcije
Tražim da mi daju Nobela iz humanitarnih razloga. -Nikanor Para
traim-da-mi-daju-nobela-iz-humanitarnih-razloga