Trebaš biti žena čiji pogled uznemirava, osmijeh poražava a karakter osvaja.


treba-biti-ena-iji-pogled-uznemirava-osmijeh-poraava-a-karakter-osvaja
milica jakovljević mir-jamtrebabitiženačijipogleduznemiravaosmijehporažavakarakterosvajatrebaš bitibiti ženažena čijičiji pogledpogled uznemiravaosmijeh poražavakarakter osvajatrebaš biti ženabiti žena čijižena čiji pogledčiji pogled uznemiravaporažava a karaktera karakter osvajatrebaš biti žena čijibiti žena čiji pogledžena čiji pogled uznemiravaosmijeh poražava a karakterporažava a karakter osvajatrebaš biti žena čiji pogledbiti žena čiji pogled uznemiravaosmijeh poražava a karakter osvaja

Upamti da si samo glumac u drami čiji karakter određuje pisac. -Epiktet
upamti-da-samo-glumac-u-drami-iji-karakter-odreuje-pisac
Mudrost se osvaja patnjom. -Eshil
mudrost-se-osvaja-patnjom
Ima ljudi čiji razum svijetli i ljudi čiji razum blista. Prvi rasvjetljuju svoju okolinu, drugi je zamračuju. -Marie von Ebner-Eschenbach
ima-ljudi-iji-razum-svijetli-i-ljudi-iji-razum-blista-prvi-rasvjetljuju-svoju-okolinu-drugi-zamrauju