Treba da nas bude sramota kada pričamo kao da nešto znamo o čemu pričamo kada pričamo ljubavi. 


treba-da-nas-bude-sramota-kada-priamo-kao-da-neto-znamo-o-emu-priamo-kada-priamo-ljubavi
rejmond karvertrebadanasbudesramotakadapričamokaonetoznamočemuljubavi treba dada nasnas budebude sramotasramota kadakada pričamopričamo kaokao dada neštonešto znamoznamo oo čemučemu pričamopričamo kadakada pričamotreba da nasda nas budenas bude sramotabude sramota kadasramota kada pričamokada pričamo kaopričamo kao dakao da neštoda nešto znamonešto znamo oznamo o čemuo čemu pričamočemu pričamo kadapričamo kada pričamotreba da nas budeda nas bude sramotanas bude sramota kadabude sramota kada pričamosramota kada pričamo kaokada pričamo kao dapričamo kao da neštokao da nešto znamoda nešto znamo onešto znamo o čemuznamo o čemu pričamoo čemu pričamo kadačemu pričamo kada pričamotreba da nas bude sramotada nas bude sramota kadanas bude sramota kada pričamobude sramota kada pričamo kaosramota kada pričamo kao dakada pričamo kao da neštopričamo kao da nešto znamokao da nešto znamo oda nešto znamo o čemunešto znamo o čemu pričamoznamo o čemu pričamo kadao čemu pričamo kada pričamo

Ne mogu da se povežem sa lenjim ljudima. Ne pričamo isti jezik. Ne razumem ih, niti želim da ih razumem. -Kobi Brajant
ne-mogu-da-se-poveem-lenjim-ljudima-ne-priamo-isti-jezik-ne-razumem-ih-niti-elim-da-ih-razumem
Svi mi koji mrzimo kada nas neko doda na face i onda pita:  Sry se mi znamo? x) -.-
svi-mi-koji-mrzimo-kada-nas-neko-doda-na-face-i-onda-pita-sry-se-mi-znamo-x
Istinsku mudrost stičemo kada shvatimo koliko zapravo malo znamo o životu, nama samima i svetu oko nas. -Sokrat
istinsku-mudrost-stiemo-kada-shvatimo-koliko-zapravo-malo-znamo-o-ivotu-nama-samima-i-svetu-oko-nas
Nisam ja toliko glup da bih maštao. Znam da je mašta nešto što nas zavodi u stranu isto kao istina. Mi istinu govorimo samo kada nemamo mašte. -Duško Ttrifunović
nisam-ja-toliko-glup-da-bih-tao-znam-da-neto-to-nas-zavodi-u-stranu-isto-kao-istina-mi-istinu-govorimo-samo-kada-nemamo-te
Šta nam vredi što smo rođeni kao ljudi, kada će nas ubiti kao životinje! -Nikanor Para
nam-vredi-to-smo-roeni-kao-ljudi-kada-e-nas-ubiti-kao-ivotinje