Treba da smo mirni. Bolje je trpeti uvredu, nego naneti uvredu. Ako pretrpimo uvredu, Gospod će nam dati snagu i mir. Ako ne pretrpimo uvredu, savest nam neće dati mira. Savest je Božanski sud.


treba-da-smo-mirni-bolje-trpeti-uvredu-nego-naneti-uvredu-ako-pretrpimo-uvredu-gospod-e-nam-dati-snagu-i-mir-ako-ne-pretrpimo-uvredu-savest-nam-nee
otac tadejtrebadasmomirniboljetrpetiuvredunegonanetiuvreduakopretrpimogospodćenamdatisnagumirnesavestnećemirasavestbožanskisudtreba dada smosmo mirnibolje jeje trpetitrpeti uvredunego nanetinaneti uvreduako pretrpimopretrpimo uvredugospod ćeće namnam datidati snagusnagu ii mirako nene pretrpimopretrpimo uvredusavest namnam nećeneće datidati mirasavest jeje božanskibožanski sudtreba da smoda smo mirnibolje je trpetije trpeti uvredunego naneti uvreduako pretrpimo uvredugospod će namće nam datinam dati snagudati snagu isnagu i mirako ne pretrpimone pretrpimo uvredusavest nam nećenam neće datineće dati mirasavest je božanskije božanski sud

Prvi čovjek koji je uputio uvredu umjesto što je bacio kamen je osnivač civilizacije.Ako se mi okrenemo Izvoru Života, Gospod će nam dati snage da učvrstimo u sebi misli pune dobra, jer dobre misli, dobre želje, daju mir i utehu svuda. Moramo se izmeniti.Kakvim se mislima bavimo - takav nam je život. Ako su nam misli mirne i tihe - eto nam mir. Ako su nam misli negativne - eto nam nemir. Mi tražimo pomoć od roditelja i kad ih zamolimo, oni raskrvare svoje roditeljsko srce i čine nam po volji ono što je dobro.Moramo od srca sve oprostiti. Unutrašnji mir ne može da se sačuva dokle god naša savest nešto izobličava. Moramo umiriti savest. Treba svima oprostiti od srca. Bez toga nema unutrašnjeg mira.Najveća sreća koju nam može dati ljubav je prvi stisak ruke žene koju volimo.Znanje će ti dati moć, ali karakter će ti dati poštovanje.