Treba imati mnogo mudrosti, pa znati ostareti bez ružnoće, bez pakosti i bez tuge – tri kobne stvari koje idu zajedno.


treba-imati-mnogo-mudrosti-pa-znati-ostareti-bez-runoe-bez-pakosti-i-bez-tuge-tri-kobne-stvari-koje-idu-zajedno
jovan dučićtrebaimatimnogomudrostipaznatiostaretibezružnoćepakostitugetrikobnestvarikojeiduzajednotreba imatiimati mnogomnogo mudrostipa znatiznati ostaretiostareti bezbez ružnoćebez pakostipakosti ii bezbez tugetuge –– tritri kobnekobne stvaristvari kojekoje iduidu zajednotreba imati mnogoimati mnogo mudrostipa znati ostaretiznati ostareti bezostareti bez ružnoćebez pakosti ipakosti i bezi bez tugebez tuge –tuge – tri– tri kobnetri kobne stvarikobne stvari kojestvari koje idukoje idu zajednotreba imati mnogo mudrostipa znati ostareti bezznati ostareti bez ružnoćebez pakosti i bezpakosti i bez tugei bez tuge –bez tuge – trituge – tri kobne– tri kobne stvaritri kobne stvari kojekobne stvari koje idustvari koje idu zajednopa znati ostareti bez ružnoćebez pakosti i bez tugepakosti i bez tuge –i bez tuge – tribez tuge – tri kobnetuge – tri kobne stvari– tri kobne stvari kojetri kobne stvari koje idukobne stvari koje idu zajedno

Carstvo bez krune, država bez vojske, zemlja bez žene, bogatstvo bez novca, mudrost bez škole, kuhinja bez mesa, molitva bez prestanka, veza sa nebesima bez prekida, slavopoj Hristu bez umora, smrt bez žaljenja — to vam je Sveta gora.Više nego muškarac za sebe, žena tvrdo veruje da bez svojih poroka ne bi mogla imati ni dana zadovoljstva i da bi je veliki broj vrlina samo osiromašio, kao što alkoholičar veruje da bi umro bez svoje čaše, i kockar bez svoje kocke.Život bez pobune je kao godina bez proleća. Pobuna bez istine je kao prolece u suvoj, neplodnoj pustinji. Život, pobuna i istina jesu Sveto trojstvo koje se ne može odvajati ni menjati.Usta su bez zuba što i mlin bez kamena i mnogo više treba ceniti zub nego dijamant.Na ovoj zemlji ne može biti dobrote bez mržnje ni veličine bez zavisti, kao što nema ni najmanjeg predmeta bez sjenke.Veština slušanja se sastoji od toga da treba slušati smirena srca, strpljive, otvorene duše, bez strasti, bez želje, bez suda i mišljenja.