Treba izbjegavati mržnju, zavist, nadmetanje.


treba-izbjegavati-mrnju-zavist-nadmetanje
latinske poslovicetrebaizbjegavatimržnjuzavistnadmetanjetreba izbjegavatiizbjegavati mržnjutreba izbjegavati mržnju

Ukoliko zaista žele mir, nacije bi trebale izbjegavati bockanja koja prethode topovskim salvama. -Napoleon Bonaparta
ukoliko-zaista-ele-mir-nacije-bi-trebale-izbjegavati-bockanja-koja-prethode-topovskim-salvama
Za ljubav, ne za mržnju ja sam stvorena. -Sofokle
za-ljubav-ne-za-mrnju-ja-sam-stvorena