Treba misliti i na onog čoveka, koji zaboravlja gdje vodi put.


treba-misliti-i-na-onog-oveka-koji-zaboravlja-gdje-vodi-put
heraklittrebamislitinaonogčovekakojizaboravljagdjevodiputtreba mislitimisliti ii nana onogonog čovekakoji zaboravljazaboravlja gdjegdje vodivodi puttreba misliti imisliti i nai na onogna onog čovekakoji zaboravlja gdjezaboravlja gdje vodigdje vodi puttreba misliti i namisliti i na onogi na onog čovekakoji zaboravlja gdje vodizaboravlja gdje vodi puttreba misliti i na onogmisliti i na onog čovekakoji zaboravlja gdje vodi put

Prvi put koji vodi  prema Bogu je molitva. Drugi put prema Bogu je veselje. -Paulo Koeljo
prvi-put-koji-vodi-prema-bogu-molitva-drugi-put-prema-bogu-veselje
Ima li tragičnijeg čoveka od onog koji je najzad dobio sve što je nekada želeo? -Momo Kapor
ima-li-traginijeg-oveka-od-onog-koji-najzad-dobio-sve-to-nekada-eleo
Žena zaboravlja lakše nego muškarac, ali se ona i lakše seća onog što je zaboravila. -Agata Kristi
ena-zaboravlja-lake-nego-mukarac-ali-se-ona-i-lake-sea-onog-to-zaboravila
Ko vodi ka razumu onog ko misli da ima razum, uzalud se trudi. -Demokrit
ko-vodi-ka-razumu-onog-ko-misli-da-ima-razum-uzalud-se-trudi
Ko vodi prema razumu onog ko misli da ima razum, uzalud se trudi. -Demokrit
ko-vodi-prema-razumu-onog-ko-misli-da-ima-razum-uzalud-se-trudi
Za onog čoveka, koji je mišljenja da će novcem moći učiniti sve, možemo verovati da će učiniti sve za novac. -Bendžamin Frenklin
za-onog-oveka-koji-miljenja-da-e-novcem-moi-uiniti-sve-moemo-verovati-da-e-uiniti-sve-za-novac