Treba mudro trgovati, jer što se jednom proda teško se vraća.


treba-mudro-trgovati-jer-to-se-jednom-proda-teko-se-vraa
poslovice korisnikatrebamudrotrgovatijertosejednomprodatekovraćatreba mudromudro trgovatijer štošto sese jednomjednom prodaproda teškoteško sese vraćatreba mudro trgovatijer što sešto se jednomse jednom prodajednom proda teškoproda teško seteško se vraćajer što se jednomšto se jednom prodase jednom proda teškojednom proda teško seproda teško se vraćajer što se jednom prodašto se jednom proda teškose jednom proda teško sejednom proda teško se vraća

Ko jednom okusi ono dobro u zlu, koje ne postoji, taj se kući teško vraća. -Poslovice korisnika
ko-jednom-okusi-ono-dobro-u-zlu-koje-ne-postoji-taj-se-kui-teko-vraa
Ono što je izraslo iz zemlje vraća se opet u zemlju, a ono što je niklo iz nebeskog semena, vraća se u nebo. -Euripid
ono-to-izraslo-iz-zemlje-vraa-se-opet-u-zemlju-a-ono-to-niklo-iz-nebeskog-semena-vraa-se-u-nebo
Ne odapinji prenaglo strelu koja se ne vraća! Lako je sreću razoriti, a kako je teško vratiti…
ne-odapinji-prenaglo-strelu-koja-se-ne-vraa-lako-sreu-razoriti-a-kako-teko-vratiti
Ako već unapred sumnjate u svoj uspeh, neuspeh će vam lakše pasti jer ste ga mudro predvideli. -Zoran Đinđić
ako-ve-unapred-sumnjate-u-svoj-uspeh-neuspeh-e-vam-lake-pasti-jer-ste-ga-mudro-predvideli