Treba reći potpunu istinu. Ljudi će verovati u dobro, ako im iskreno kažemo i ono što je loše.


treba-rei-potpunu-istinu-ljudi-e-verovati-u-dobro-ako-im-iskreno-kaemo-i-ono-to-loe
tomas džefersontrebarećipotpunuistinuljudićeverovatidobroakoimiskrenokažemoonotoloetreba rećireći potpunupotpunu istinuljudi ćeće verovativerovati uu dobroako imim iskrenoiskreno kažemokažemo ii onoono štošto jeje lošetreba reći potpunureći potpunu istinuljudi će verovatiće verovati uverovati u dobroako im iskrenoim iskreno kažemoiskreno kažemo ikažemo i onoi ono štoono što ješto je lošetreba reći potpunu istinuljudi će verovati uće verovati u dobroako im iskreno kažemoim iskreno kažemo iiskreno kažemo i onokažemo i ono štoi ono što jeono što je lošeljudi će verovati u dobroako im iskreno kažemo iim iskreno kažemo i onoiskreno kažemo i ono štokažemo i ono što jei ono što je loše

Ljudi vole ono što je dobro ili što im se čini da je dobro, ali obično griješe u procjeni šta je to dobro. -Žan-Žak Ruso
ljudi-vole-ono-to-dobro-ili-to-im-se-ini-da-dobro-ali-obino-grijee-u-procjeni-to-dobro
Ljudi nisu namerno zli, nego iz neznanja. Treba znati šta je dobro da bi dobro činili. -Sokrat
ljudi-nisu-namerno-zli-nego-iz-neznanja-treba-znati-dobro-da-bi-dobro-inili
Ljudi retko uspevaju osim ako zaista vole ono što rade. -Dejl Karnegi
ljudi-retko-uspevaju-osim-ako-zaista-vole-ono-to-rade
Ali ako govorimo o napretku u životu, moramo da razumijemo da je ono što je
ali-ako-govorimo-o-napretku-u-ivotu-moramo-da-razumijemo-da-ono-to-dobro-razliito-od-onoga-to-bolje
Pamćenje je jedno čudno sito - zadržava sve ono dobro o nama i sve ono loše o drugima. -Stendal
pamenje-jedno-udno-sito-zadrava-sve-ono-dobro-o-nama-i-sve-ono-loe-o-drugima