Treba tako živjeti kako bi mogao samog sebe poštovati.


treba-tako-ivjeti-kako-bi-mogao-samog-sebe-potovati
maksim gorkitrebatakoživjetikakobimogaosamogsebepotovatitreba takotako živjetiživjeti kakokako bibi mogaomogao samogsamog sebesebe poštovatitreba tako živjetitako živjeti kakoživjeti kako bikako bi mogaobi mogao samogmogao samog sebesamog sebe poštovatitreba tako živjeti kakotako živjeti kako biživjeti kako bi mogaokako bi mogao samogbi mogao samog sebemogao samog sebe poštovatitreba tako živjeti kako bitako živjeti kako bi mogaoživjeti kako bi mogao samogkako bi mogao samog sebebi mogao samog sebe poštovati

Ako želiš biti poštovan, najprije moraš poštovati sam sebe, samo tako možeš učiniti da te drugi poštuju. -Fjodor Dostojevski
ako-eli-biti-potovan-najprije-mora-potovati-sam-sebe-samo-tako-moe-uiniti-da-te-drugi-potuju
Budući da nisam uopšte mogao saznati poslije čitanja mnogih knjiga i dubokih razmišljanja zašto živim, to me se malo tiče kako živim i još manje koliko ću živjeti. -Ugo Foscolo
budui-da-nisam-uopte-mogao-saznati-poslije-itanja-mnogih-knjiga-i-dubokih-razmiljanja-zato-ivim-to-me-se-malo-tie-kako-ivim-i-jo-manje-koliko-u-ivjeti
Niko nije tako dobar kako bi mogao da bude ako se još potrudi. -Zoran Đinđić
niko-nije-tako-dobar-kako-bi-mogao-da-bude-ako-se-jo-potrudi
Kad se čovek rodi, celi svet se raduje, a samo on plače. Treba živjeti tako da, kad umre, celi svet plače, a samo on se raduje. -Patrijarh Pavle
kad-se-ovek-rodi-celi-svet-se-raduje-a-samo-on-plae-treba-ivjeti-tako-da-kad-umre-celi-svet-plae-a-samo-on-se-raduje
Treba da se opustiš. Ne uzimaj previše na sebe brige ovog sveta, već čuvaj svoj mir i živi sa Bogom. Neka ide kako ide. -Otac Tadej
treba-da-se-opusti-ne-uzimaj-previe-na-sebe-brige-ovog-sveta-ve-uvaj-svoj-mir-i-ivi-bogom-neka-ide-kako-ide