Treba ubiti vreme do jutra… Dobro bi mi došao neki saučesnik za taj zločin…


treba-ubiti-vreme-do-jutra-dobro-bi-mi-doao-neki-sauesnik-za-taj-zloin
Đorđe balaševićtrebaubitivremedojutra…dobrobimidoaonekisaučesnikzatajzločin…treba ubitiubiti vremevreme dodo jutra…jutra… dobrodobro bibi mimi došaodošao nekineki saučesniksaučesnik zaza tajtaj zločin…treba ubiti vremeubiti vreme dovreme do jutra…do jutra… dobrojutra… dobro bidobro bi mibi mi došaomi došao nekidošao neki saučesnikneki saučesnik zasaučesnik za tajza taj zločin…treba ubiti vreme doubiti vreme do jutra…vreme do jutra… dobrodo jutra… dobro bijutra… dobro bi midobro bi mi došaobi mi došao nekimi došao neki saučesnikdošao neki saučesnik zaneki saučesnik za tajsaučesnik za taj zločin…treba ubiti vreme do jutra…ubiti vreme do jutra… dobrovreme do jutra… dobro bido jutra… dobro bi mijutra… dobro bi mi došaodobro bi mi došao nekibi mi došao neki saučesnikmi došao neki saučesnik zadošao neki saučesnik za tajneki saučesnik za taj zločin…

Treba ubiti vreme do jutra. Dobro bi mi došao neki saučesnik za taj zločin. :)
treba-ubiti-vreme-do-jutra-dobro-bi-mi-doao-neki-sauesnik-za-taj-zloin
Treba ubiti vreme do jutra... Dobro bi mi došao neki saučesnik za taj zločin... -Đorđe Balašević
treba-ubiti-vreme-do-jutra-dobro-bi-mi-doao-neki-sauesnik-za-taj-zloin
Da ja tebi kažem ne, došao je i taj dan …
da-ja-tebi-kaem-ne-doao-i-taj-dan
Čovjek mora proživjeti mnoge nesavršene sate da bi došao do nekoliko savršenih. Moraš ubiti deset sati da bi dva sata istinski živio. Ali moraš biti pažljiv, da ne ubiješ sve sate. Sve godine. -Čarls Bukovski
ovjek-mora-proivjeti-mnoge-nesavrene-sate-da-bi-doao-do-nekoliko-savrenih-mora-ubiti-deset-sati-da-bi-dva-sata-istinski-ivio-ali-mora-biti-paljiv-da
Nikada ništa nisam učinio slučajno, niti je neki od mojih izuma došao slučajno. Oni su tu kao rezultat rada. -Tomas Edison
nikada-nisam-uinio-sluajno-niti-neki-od-mojih-izuma-doao-sluajno-oni-su-kao-rezultat-rada