Treba ubiti vreme do jutra. Dobro bi mi došao neki saučesnik za taj zločin. :)


treba-ubiti-vreme-do-jutra-dobro-bi-mi-doao-neki-sauesnik-za-taj-zloin
trebaubitivremedojutradobrobimidoaonekisaučesnikzatajzločintreba ubitiubiti vremevreme dodo jutradobro bibi mimi došaodošao nekineki saučesniksaučesnik zaza tajtaj zločintreba ubiti vremeubiti vreme dovreme do jutradobro bi mibi mi došaomi došao nekidošao neki saučesnikneki saučesnik zasaučesnik za tajza taj zločintreba ubiti vreme doubiti vreme do jutradobro bi mi došaobi mi došao nekimi došao neki saučesnikdošao neki saučesnik zaneki saučesnik za tajsaučesnik za taj zločintreba ubiti vreme do jutradobro bi mi došao nekibi mi došao neki saučesnikmi došao neki saučesnik zadošao neki saučesnik za tajneki saučesnik za taj zločin

Treba ubiti vreme do jutra… Dobro bi mi došao neki saučesnik za taj zločin… -Đorđe Balašević
treba-ubiti-vreme-do-jutra-dobro-bi-mi-doao-neki-sauesnik-za-taj-zloin
Treba ubiti vreme do jutra... Dobro bi mi došao neki saučesnik za taj zločin... -Đorđe Balašević
treba-ubiti-vreme-do-jutra-dobro-bi-mi-doao-neki-sauesnik-za-taj-zloin
Da ja tebi kažem ne, došao je i taj dan …
da-ja-tebi-kaem-ne-doao-i-taj-dan
Čovjek mora proživjeti mnoge nesavršene sate da bi došao do nekoliko savršenih. Moraš ubiti deset sati da bi dva sata istinski živio. Ali moraš biti pažljiv, da ne ubiješ sve sate. Sve godine. -Čarls Bukovski
ovjek-mora-proivjeti-mnoge-nesavrene-sate-da-bi-doao-do-nekoliko-savrenih-mora-ubiti-deset-sati-da-bi-dva-sata-istinski-ivio-ali-mora-biti-paljiv-da
Nikada ništa nisam učinio slučajno, niti je neki od mojih izuma došao slučajno. Oni su tu kao rezultat rada. -Tomas Edison
nikada-nisam-uinio-sluajno-niti-neki-od-mojih-izuma-doao-sluajno-oni-su-kao-rezultat-rada