Treba uvideti da su moralne vrednosti i delovanje ono što dušu čini lepom, te da je potrebno razvijati vrline.


treba-uvideti-da-su-moralne-vrednosti-i-delovanje-ono-to-u-ini-lepom-te-da-potrebno-razvijati-vrline
platontrebauvidetidasumoralnevrednostidelovanjeonotoduučinilepomtepotrebnorazvijativrlinetreba uvidetiuvideti dada susu moralnemoralne vrednostivrednosti ii delovanjedelovanje onoono štošto dušudušu činičini lepomte dada jeje potrebnopotrebno razvijatirazvijati vrlinetreba uvideti dauvideti da suda su moralnesu moralne vrednostimoralne vrednosti ivrednosti i delovanjei delovanje onodelovanje ono štoono što dušušto dušu činidušu čini lepomte da jeda je potrebnoje potrebno razvijatipotrebno razvijati vrlinetreba uvideti da suuvideti da su moralneda su moralne vrednostisu moralne vrednosti imoralne vrednosti i delovanjevrednosti i delovanje onoi delovanje ono štodelovanje ono što dušuono što dušu činišto dušu čini lepomte da je potrebnoda je potrebno razvijatije potrebno razvijati vrlinetreba uvideti da su moralneuvideti da su moralne vrednostida su moralne vrednosti isu moralne vrednosti i delovanjemoralne vrednosti i delovanje onovrednosti i delovanje ono štoi delovanje ono što dušudelovanje ono što dušu činiono što dušu čini lepomte da je potrebno razvijatida je potrebno razvijati vrline

Samo ono što je bitno ima vrednosti. Ostalo je sve priča o bitnosti i vrednosti. No, bitnošću se ne može ono što čas jeste, a čas nije. -Nikolaj Velimirović
samo-ono-to-bitno-ima-vrednosti-ostalo-sve-pria-o-bitnosti-i-vrednosti-no-bitnou-se-ne-moe-ono-to-as-jeste-a-as-nije
Sve ono što je odista potrebno telu lako može da se nabavi. Teško se nabavlja ono što nije potrebno. -Lav Tolstoj
sve-ono-to-odista-potrebno-telu-lako-moe-da-se-nabavi-teko-se-nabavlja-ono-to-nije-potrebno
Ono što je izgubljeno, ne može se vratiti. Treba znati prepoznati ono što će tek doći. -Paulo Koeljo
ono-to-izgubljeno-ne-moe-se-vratiti-treba-znati-prepoznati-ono-to-e-tek-doi
Neka se niko ne boji nepoznatog, jer svaki čovjek je sposoban da osvoji sve ono što želi i što mu je potrebno. -Paulo Koeljo
neka-se-niko-ne-boji-nepoznatog-jer-svaki-ovjek-sposoban-da-osvoji-sve-ono-to-eli-i-to-mu-potrebno