Treba znati izdržati neke bolove jer će nas to učiniti boljim osobama.


treba-znati-izdrati-neke-bolove-jer-e-nas-to-uiniti-boljim-osobama
paulo koeljotrebaznatiizdržatinekebolovejerćenastoučinitiboljimosobamatreba znatiznati izdržatiizdržati nekeneke bolovebolove jerjer ćeće nasučiniti boljimboljim osobamatreba znati izdržatiznati izdržati nekeizdržati neke boloveneke bolove jerbolove jer ćejer će nasnas to učinitiučiniti boljim osobamatreba znati izdržati nekeznati izdržati neke boloveizdržati neke bolove jerneke bolove jer ćebolove jer će nasće nas to učinitinas to učiniti boljimtreba znati izdržati neke boloveznati izdržati neke bolove jerizdržati neke bolove jer ćeneke bolove jer će nasjer će nas to učinitiće nas to učiniti boljimnas to učiniti boljim osobama

Smejati se često i mnogo; osvojiti poštovanje inteligentnih ljudi i naklonost dece… ostaviti svet boljim… znati da je bar jedan život lakše disao zato što ste vi živeli. To znači uspeti. -Ralf Voldo Emerson
smejati-se-esto-i-mnogo-osvojiti-potovanje-inteligentnih-ljudi-i-naklonost-dece-ostaviti-svet-boljim-znati-da-bar-jedan-ivot-lake-disao-zato-to-ste
Ljubav ne postoji zato da nas usreći. Ja verujem da postoji zato da nam pokaže koliko možemo izdržati. -Herman Hese
ljubav-ne-postoji-zato-da-nas-usrei-ja-verujem-da-postoji-zato-da-nam-pokae-koliko-moemo-izdrati
Ono što je izgubljeno, ne može se vratiti. Treba znati prepoznati ono što će tek doći. -Paulo Koeljo
ono-to-izgubljeno-ne-moe-se-vratiti-treba-znati-prepoznati-ono-to-e-tek-doi
Ljudi nisu namerno zli, nego iz neznanja. Treba znati šta je dobro da bi dobro činili. -Sokrat
ljudi-nisu-namerno-zli-nego-iz-neznanja-treba-znati-dobro-da-bi-dobro-inili
Treba imati mnogo mudrosti, pa znati ostareti bez ružnoće, bez pakosti i bez tuge – tri kobne stvari koje idu zajedno. -Jovan Dučić
treba-imati-mnogo-mudrosti-pa-znati-ostareti-bez-runoe-bez-pakosti-i-bez-tuge-tri-kobne-stvari-koje-idu-zajedno